הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

נוהלי עבודה

 

(1) הרכב הארגונים ברשות (כפי שהיו במועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים)

איגוד המושבים, אליצור, אמונה, אגודת אכסניות הנוער בישראל, אס"א, אקספרימנט,

ארגון הגג של ארגוני נכים ונכים בלתי מאוגדים, ארגון המועצות האזוריות, ארגון ספורט הפועל, בית רוטנברג, בית"ר – ארגון הספורט, בית"ר – הנהגה עולמית, בני עקיבא, האיחוד החקלאי, ההסתדרות הציונית העולמית, המחנות העולים, הנוער העובד והלומד, הסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל, הפועל המזרחי, הצופים, הקיבוץ הדתי, השומר הצעיר, התאחדות הסטודנטים בישראל, התאגדות המרכזים הקהילתיים, ויצ"ו, חברה למתנ"סים, חברה להגנת הטבע, מגן דוד אדום, מועצת תנועות הנוער, משרד החינוך : מינהל חברה ונוער, קב"ט ארצי והמח´ לקשרים בינלאומיים, מכבי ישראל, מפלגות המיוצגות בכנסת, מרכז ההסברה, מרכז השלטון המקומי, משרד איכות הסביבה, משרדי ממשלה, נוע"ם-נוער מסורתי, נוער לאומי עובד ולומד, נעמ"ת, עירית חיפה, עירית ירושלים, עירית תל-אביב יפו, פרס הנוער הישראלי, קיבוץ ארצי, קרן קיימת לישראל, רשות הספורט, רשות הגנים הלאומיים, תנועת הנוער הדתי העובד והלומד, תנועת הנוער החרדי לאומי-עזרא, תנועות הנוער הציוני בישראל ותק"מ.

 

(2) נציגי ארגונים

נציגי הארגונים והתאגידים יומלצו ע"י הגופים והתאגידים כל 4 שנים.

הנציגים שלעיל יכהנו בתפקידם כל עוד הם ממשיכים לכהן בתפקידם בגוף מטעמו נשלחו.


(3) קריטריונים לצירוף גופים חדשים

- המבקש הינו גוף רשום כחוק בישראל שלא למטרות רווח.

- הגוף קיבל הכרה על-ידי משרד ממשרדי הממשלה.

- הגוף עוסק בתחום הנוער או הצעירים ויש לו עניין לפתח חילופי נוער.

- הגוף אינו מיוצג ברשות באמצעות אחד הארגונים החברים בה.

 

(4) הנחיות להוצאת משלחות

- בחירת המשתתפים תתבצע על-ידי הארגון השולח, תוך הקפדה על הרכב גילאים

   שבין 16-35.

   חריגה תתאפשר רק לראשי משלחות, מתורגמנים או בעלי תפקידים.

   מספרם של אלה לא יעלה על שלושה בכל קבוצה, או לגבי תוכניות שהרכב משתתפיה אחר    

   ואשר אושרו בהסכם הרשמי של הרשות.

 

- ראש המשלחת ומלוויה חייבים לצאת ולשוב עם המשלחת ולהיות עמה בכל תקופת הסיור.    

  כמו כן, עליהם להשתתף בפועל בימי ההכנה והפגישות לקראת הנסיעה.

 

- בהרכב המשלחת אין לכלול בני זוג או בני משפחה אחרים של חברי המשלחת לרבות בן או    

  בת זוג של מלווה או ראש המשלחת ואפילו אם יכסו את הוצאות הנסיעה מכספם.

 

- ביטוח נסיעות לחו"ל באחריות הנוסע או הארגון השולח ולא על הרשות הישראלית לחילופי     

  נוער.

 

- נוהלי טיסות – על-פי הנחיות גורמי הביטחון, מומלץ להשתמש בחברת תעופה ישראלית.   

  למשלחות הנאלצות לטוס בחברות זרות, מומלץ לטוס בטיסות ישירות ללא חניות ביניים.

 

- בתוכניות חילופין של תלמידים, במסגרת החינוך הפורמאלי, יש לפנות למשרד החינוך

  ולמלא את הפרטים הדרושים בהתאם להוראות המשרד בלבד.

 

(5) אישור נסיעות לחו"ל

מידע בנושא משלחות הרשות יופץ לארגונים (סעיף 1) עם פירוט הקריטריונים להגשת מועמדות, בהתאם לסוג המשלחת.

המועמדים יבחרו ע"י ועדת מיון שתורכב מנציגי הרשות, ובמידת האפשר, נציגי משרד החוץ, משרד החינוך ואחרים.

חברי המשלחת יעברו סמינר הכנה טרם יציאתם לחו"ל, בשיתוף משרד החוץ ומשרד ההסברה.

כרטיסי הטיסה + ביטוח ודמי השתתפות, ימומנו ע"י המשתתפים או הארגון השולח.

אירוח מלא ע"ח הארגון המארח.

חברי המשלחת הישראלית יחתמו על מסמך בו יתחייבו לקחת חלק פעיל בביקור הגומלין ולארח את חברי המשלחת מחו"ל לאירוח משפחות (ארוחת ערב).

-  יציאת חברי מועצת הרשות במשלחות הרשות, תאושר ע"י הדירקטוריון.

-  יציאת עובדי הרשות במשלחת הרשות, תאושר ע"י יו"ר הרשות ובמידה ולא מונה יו"ר, תאושר

   ע"י חבר דירקטוריון שהינו מורשה חתימה.

-  דירקטוריון הרשות רשאי למנות ראש משלחת לכל אחת ממשלחות הרשות.

 

(6) מלגות למיעוטי יכולת וסיוע לארגונים

במידת האפשר, תסייע הרשות לארגונים המקיימים חילופין במסגרת מזכרי הבנה לשת"פ שנחתמו ע"י הרשות.

במידת האפשר, הרשות תסייע לארגונים ישראלים בתחומים הבאים :

- אירוח משלחות נכנסות.

- הסעה, הדרכה, כניסות לאתרים (עפ"י קבלות בלבד).

 

על הארגון להעביר לרשות : תוכנית, רשימת משתתפים, פירוט עלויות וחשבוניות/קבלות.

 
טפסים להורדה:
 
טופס אישור נסיעות
 
טופס אירוח משלחת
 
בניית אתרים Blacknet.co.il