מי אנחנו?

פרופיל הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים


מתוך ראיית חשיבותם ותרומתם של חילופי נוער וצעירים, לביסוס מעמדה של  ישראל בין רווח, המורכב מנציגי ארגונים העוסקים בתחום הנוער והצעירים, על מנת לתאם חילופי נוער הדדיים בין ישראל למדינות אחרות ולסייע בהסברת ישראל.

בחודש אוגוסט 2008, ממשלת ישראל חוקקה חוק, אשר שינה את מעמדו המשפטי של הארגון, ממועצה ציבורית לרשות לאומית.

הרשות פועלת בשיתוף משרד החוץ – המחלקה לשת"פ תרבותי, חינוכי ואקדמי, החטיבה לדיפלומטיה תרבותית ומשרד החינוך - – אגף קשרי חוץ ואונסקו.

הרעיון המרכזי המנחה את מפעל חילופי הנוער, מושתת על-כך, כי הכרות עם תרבויות שונות, יאפשר מציאת מבנה ערכי משותף, יוביל לכבוד הדדי ולשיתוף פעולה בתחומים רבים.

החשיפה של הדור הצעיר אל העולם הרחב , מסייעת לבני הנוער והצעירים להיות חלק ממשפחת העמים. הקשרים הישירים הללו, מעשירים בפתיחות ויצירתיות, בחשיבה ובמעשים . מפעל החילופין מחנך להעמקת הסובלנות, לדחיקת סימני הגזענות, לתודעה של חשיבות הדמוקרטיה וזכויות האדם, ולטיפוח קשרי הידידות בין הצעירים במדינות השונות.

תוכניות  החילופין מבוססות על הדדיות – כל הארגונים השותפים, אחראים על הוצאות הנסיעה של עצמם, וזכאים לאירוח מלא ע"י הארגונים המארחים. פרטי החילופין נקבעים בין הצדדים.

המשתתפים במשלחות הם מעצבי דעת קהל, בני נוער, מנהיגים צעירים, עובדי נוער ומומחים בתחום החינוך, התרבות, הספורט.   

v     הרשות קובעת את התנאים, ההליכים והכללים עבור המשלחות.

v     שמה דגש על הכנת המשלחות טרם יציאתן ונותנת סיוע לארגונים בנושא.

v     משמשת כמרכז מידע לציבור.

v     תקציב הרשות הוא מתמיכה ממשלתית.

 
נציגי ארגונים 

ברשות פעילים ארגונים וגופים העוסקים בתחום עבודת נוער וחילופי נוער וצעירים.

תפקיד נציגי הארגונים הוא, להפיץ את המידע על התוכניות הבינלאומיות.

במסגרת תוכניות החילופין לוקחים חלק כ-8,000 בני נוער וצעירים בכל שנה.

גופים ותאגידים נוספים יכולים להיות מיוצגים ברשות, בתנאי שהם עומדים בתקנות המפורסמות.

שר החוץ ושר החינוך, הם השרים הממונים על הרשות.

 
בניית אתרים Blacknet.co.il